Hygienetillegg og smittevern

Vi har, sammen med andre trafikkskoler i Telemark, sett oss nødt til å legge til et hygienetillegg på kr 100,- pr elev pr gang. Dette er på grunn av økt tidsbruk og økte kostnader til rengjøring og desinfeksjon.

Du som elev skal føle deg trygg på at vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Vi forventer at du gjør det samme.

Det betyr at du IKKE møter opp hos oss i våre biler eller lokaler dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, feber, er i karantene eller isolasjon osv.

Det samme gjelder lærere.

Vi forventer også at du vasker hender før og etter hver kjøretime. Vi har våtservietter og hånddesinfeksjon tilgjengelig i bilene.

Lærer gjør selvfølgelig det samme.

 

Dersom du har allergier som fører til lignende symptomer på covid-19 (hoste, rennende nese osv) kan det være at vi ønsker å se en legeerklæring på allergien.

 

Vi håper på forståelse for at vi må være litt strenge på disse tingene.

Vi har kontakt med mange elever i løpet av en dag/uke og vi sitter nærmere enn 1 meter i bilene. Vi ønsker ikke å måtte stenges ned igjen, derfor er det ekstremt viktig at vi alle gjør en fortsatt innsats for å hindre smittespredning. Det vil alle være tjent med.

Ta kontakt

Adresse

Bøgata 62

3800 Bø i Telemark

484 55 760

post@botrafikkskole.com