Velkommen Håkon!

Velkommen Håkon!

Vi ønsker vår nye trafikklærer Håkon velkommen!

Han har sin utdanning fra Danmark og er i gang som "lærling" for å få norsk trafikklærergodkjenning. 

 

Ta kontakt